អង្គភាពសារព័ត៌មាន Read News TV សូមថ្លែងអំណរគុណ ប្រិយមិត្តទាំងអស់ ដែលគាំទ្ររាល់ការផ្សាយរបស់បណ្តាញសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំ ! Read News TV Would Like to Thank all the Fans Who Support Our Broadcasts ! About Us ( ឯកសារអង្គភាព ) - Read News TV

About Us ( ឯកសារអង្គភាព )

 គេហទំព័រ  Read News 

- ជាគេហទំព័រសារព័ត៌មាន ទទួលស្គាល់ និង មានច្បាប់អនុញ្ញាតិដោយ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងការងារ ក្រសួងព័ត៌មាន

- ក្រមសិលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ ត្រូវបានអនុវត្ត ជាកត្តាចម្បង ព្រមទទួលមតិរិះគន់ ក្នុងនៃស្ថាបនា គោរពច្បាប់ និង សេរីភាពសារព័ត៌មាន

 សូមចុច Link (តំណ) ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបាននូវ ព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី YouTube របស់យើងខ្ញុំទំនាក់ទំនង ផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗ តាមរយៈ Facebook និង លេខទូរសព្ទខាងក្រោម៖
WhatApp
+85578521522
Telagram
+85578521522

សូមអរគុណសម្រាប់ការ គាំទ្រ និង លើកទឹកចិត្ត ដល់យើងខ្ញុំ
សូមអគុណ ! សូមមានសំណាងល្អ

ឯកសារ និងច្បាប់លិខិតគតិយុត្តិ របស់ អង្គភាព រីដញូយ៍ ធីវី


ឯកសារ អាជ្ញាប័ណ្ណសំណុំឯកសារ ពាណិជ្ជកម្ម

https://drive.google.com/file/d/1eIGtyKD0eelTToXag97rwMRJ1VDC9oKi/view?usp=share_linkឯកសារឯកភាពនិងអនុញ្ញាតិ ពីប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន
និងសោតទស្សន៍Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.